Το καταστατικό και οι κανονισμοί του Ομίλου βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:


Αρχεία PDF Αρχεία Word
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΑΧ.pdf
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ LADDER.pdf ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ LADDER.doc
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.pdf
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ.pdf