Διοικητικό Συμβούλιο ΟΑΧ Αναπληρωματικοί Ελεγκτική επιτροπή

Παντελαίων Στέφανος - Πρόεδρος

Ιωάννου Νίκος - Αντιπρόεδρος

Στάμου Ηρακλής - Γ. Γραμματέας

Τσιώπος Παύλος - Έφορος Εγκαταστάσεων

Δίκος Χρήστος - Ταμίας

Νικολόπουλος Γεώργιος - Έφορος Ακαδημίας

Ρέκας Στράτος - Αναπληρωτής Γ. Γραμ.


Χονδρός ΝικόλαοςΑυδής Στέλιος

Κωνσταντίνου Πάρης

Καναγκίνης Άγγελος