Τα μέλη μπορούν να βλέπουν τις κρατήσεις απο τον υπολογιστή τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

bookings.oax.gr

Τους κωδικούς μπορείτε να τους παραλάβετε από τη γραμματεία ή στους πίνακες ανακοινώσεως του ομίλου.